Datum: 14-04-2018
Door het Notice & Takedown formulier in te vullen en naar ons te versturen kunt een klacht melden over materiaal of informatie welke op onze of een door ons gehoste website te vinden is. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk doch uiterlijk binnen reactiewerkdag behandelen, zo nodig in overleg met een adviseur. Indien het gaat om een spoedgeval zullen wij de klacht binnen 4 uur behandelen om verdere schade te voorkomen. Wij besluiten zelf of er sprake is van een spoedmelding.

Uitsluitend volledig en naar waarheid ingevulde klachtformulieren  worden in behandeling genomen.

Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt voor het afhandelen van de klacht en bewaren uw gegevens enkel voor duur van de afhandeling.